ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Общите условия за продажба представляват стандартни договорни условия, които се прилагат при всички сделки сключени между Агрополихим АД, Афер България ЕООД и клиентите. Можете да се запознаете с общите условия, като ги изтеглите от тук:

Общи условия за продажба на Агрополихим АД

Общи условия за продажба на Афер България ЕООД