Римакем ЕООД, 100% собственост на “Агрополихим” АД – гр. Девня

обявява конкурс за позиция „Техник автоматизация“, който да се присъедини към нашия екип в гр. Девня

Резюме на длъжността – Извършва проверка, ремонт и настройка на ТСА/технически средства за автоматизация/ по различните линии за производство.

Изисквания към кандидатите:

• Висше техническо образование / специалност ,,Автоматизация на производството” или сродни/;
• Познаване на принципите за измерване на различни технологични величини;
• Добри хардуерни познания – индустриални контролери, цифрова и аналогова техника;
• Опит по специалността е предимство;
• Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Какво можете да очаквате:

• Трудов договор с „Римакем“ ЕООД;
• Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение;
• Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете на e-mail: hr@agropolychim.bg не по-късно от 14.07.2017 г. следните документи:
• Професионална автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

Обявата може да бъде видяна и в Jobs.bg

За позицията:

Позиция: Техник Автоматизация
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване:


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.