Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно

дружество с българско и белгийско акционерно участие, с над 40 годишни традиции.

Намира се в град Девня, Североизточна България и в нея работят около 1000 души .

Компанията обявява конкурс за свободна позиция :    Инженер строителен – младши в отдел „Проекти“

Месторабота: Агрополихим АД, гр. Девня

Резюме на длъжността:
Отговаря за вертикалната планировка и  подготовката на терените за озеленяване.

Контролира изпълнението на озеленителните мероприятия.  Следи за техническото

състояние на пътната и железопътна инфраструктура и контролира ремонтните дейности.

Изисквания към кандидатите:

·      Образование :  Висше техническо образование –  инженер по пътно строителство или строителен инженер;

·      Трудов стаж – не се изисква;

·      Компютърна грамотност – владеене на MS Windows и MS Оffice, Auto CAD.

·      Владеене, писмено и говоримо, на западен езиk с минимално ниво В1.

·      Базови познания по строителна геодезия.

Ние предлагаме:

• Трудов договор;
• Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Възможности за професионално развитие и обучение;
Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни не по-късно от 08.11.2017 г.

следните документи на e-mail: hr@agropolychim.bg

• Професионална автобиография;

• Копие от диплом за завършено образование;

• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: МЛАДШИ СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 08.11.2017 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.