Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в произ-водството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с бъл-гарско и белгийско акционерно участие, с над 40 годишни традиции. Намира се в град Девня, Се-вероизточна България и в нея работят около 1000 души .

Компанията обявява конкурс за свободна позиция : АПАРАТЧИК в цех „Троен суперфосфат“

Резюме на длъжността:

• Обслужва и следи за нормалната работа на машини, и съоръжения в отделенията на инсталацията за производство на фосфорни торове;
• Участва в почистването и подготовката на машините и съоръженията за ремонт;
• Извършва елементарни шлосерски дейности по поддръжка на оборудването в отделенията.

Изисквания към кандидатите:

• Средно образование – химическо е предимство;
• Професионален опит – не се изисква;
• Умение за работа в екип;
• Желание за работа и професионално развитие;
• Работа на 12 часов сменен режим.

Ние предлагаме:

• Трудов договор;
• Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Възможности за професионално развитие и обучение;

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете следните документи не по-късно от 17.08.2018 г.
• Професионална автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Апаратчик в цех троен суперфосфат
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 17.08.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.