“АГРОПОЛИХИМ“ АД, водещ производител на азотни и фосфорни торове в Югоизточна Европа и Балканския полуостров, търси да назначи:

ЕКСПЕРТ ДОСТАВКИ

Основни задължения и отговорности:

 • Извършва проучвания на пазара на оборудване, стоки и услуги, необходими за дружеството; предлага алтернативи;
 • Поддържа контакти с одобрените доставчици, проучва потенциални доставчици, актуализира Регистъра на одобрените доставчици въз основа на начални и годишни оценки;
 • Обработва заявки за доставка, подготвя и изпраща запитвания за оферта към одобрени доставчици или определени съвместно с технически компетентни лица;
 • Изисква технически анализ на получените оферти от технически компетентни лица, изготвя цялостна оценка и предложение за изпълнител по конкретната сделка;
 • Организира преговори с участието на специалисти в областта на предмета на договаряне;
 • Договаря цени, срокове на доставка и търговските условия в рамките на своите правомощия, които съгласува с Ръководител отдел;
 • Изготвя поръчки, договори и поръчки по договори според общите условия за доставка и съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Проследява спазването на сроковете за изпълнение на възложените доставки на стоки и услуги, подава информация на заявителя и всички други заинтересовани лица.
 • В случаите на неспазване на сроковете на доставка или несъответствия по качеството, прилага предвидените в договора санкции, неустойки и др.
 • Обработва документи по рекламации и спорни въпроси, съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Информира Ръководител отдел за проблеми и актуално състояние на доставките;
 • Инициира и участва в извършването на оценки на изпълнението на договори въз основа на предварително определени ключови индикатори;
 • Отговорен за запазването на фирмената тайна при контактите си с външни фирми и лица.
Необходима квалификация:
 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Трудов стаж – минимум 5 години;
 • Чужд език – писмено и говоримо владеене на английски с минимално ниво В2; владеенето на други езици е предимство;
 • Компютърни умения – отлични познания по MS Office (MS Excel и MS Word);
 • Работа с CAD системи и MS projects – предимство;
 • Работа със SAP ERP– предимство;
 • Мотивация за работа в динамична среда, добра комуникативност, умения за работа в екип;
 • Умения да води преговори;

Компанията предлага:

 

 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение с ментор;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите и динамични български компании.
Необходими документи:
 • Професионална автобиография и снимка;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от дипломи за завършено образование и допълнителни квалификации;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.
Ако отговаряте на всички изисквания и сте заинтересовани в нашето предложение, не се колебайте да кандидатствате още днес!
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814/8.12.2014.

За позицията:

Позиция: Експерт доставки
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 22.06.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.