Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дру-жество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души.
Намира се в град Девня, Североизточна България.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция : Машинен оператор компресор в Азотна киселина

Резюме на длъжността:

• Контролира и регистрира технологичните параметри по местните прибори в цеха;
• Извършва всички ръчни операции при пуск, нормална работа и спиране на цеха съгласно оперативната инструкция;
• Извършва всички ръчни операции по подготовка и предаване на оборудване за ремонт;
• Извършва всички ръчни операции по производство на амонячна вода;
• Извършва ръчните операции по товарене на цистерни с амонячна вода и азотна киселина;

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно химическо/техническо образование;
• Опит на същата позиция – предимство;
• Мотивация за работа и умения за работа в екип;
• Готовност за работа на смени.

Ние предлагаме:

• Трудов договор;
• Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете следните документи не по-късно от 15.06.2018 г.
• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание

Месторабота: гр. Девня
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Машинен оператор компресор
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 15.06.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.