Процедура за избор на изпълнител в направление строителни ремонти от битов характер

Настоящата процедура има за цел избора на фирми с опит в извършването на строително-монтажни работи от битов характер, на които да бъде възложено извършването на строителни и монтажни работи.
Избраните в резултат на процедурата изпълнители трябва да бъдат способни на свой риск, със свои материали и работна ръка, срещу възнаграждение, да извършат строително-монтажни работи в направление строителни ремонти от битов характер.

Ако желаете да бъдете наш изпълнител в направление строителни ремонти от битов характер, можете да се свържете с нас на адрес: sourcing@agropolychim.bg

Необходими документи:

  1. Процедура за избор на изпълнител
  2. Приложение1_КС_СиО_Механоработилница
  3. Приложение 3 – Правила_за_вътрешен_ред_и_сигурност
  4. Приложение 2 – Правила_за_Безопасност_BG
  5. Приложение 4 – Общи_условия_СМР
  6. Приложение 5 – Бланка_Профил_Изпълнител
  7. Приложение 6 – БГ_авансово_плащане
  8. Приложение1_КС_Амоняк_Сервизни_помещения
  9. Приложение1_КС_СиО_Елработилница
  10. Приложение1_КС_СиО_КИП_работилница