„АГРОПОЛИХИМ“ АД е водещ производител на азотни и фосфорни торове в Югоизточна Европа и Балканския полуостров. Днес „АГРОПОЛИХИМ“ АД разчита на своя над 40-годишен опит и на своите висококвалифицирани служители, за да защити лидерските си позиции на пазара.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция:  Инженер процесна автоматизация, който да се присъедини към младия ни екип в отдел АСУТП.

Резюме на длъжността:

 • Организира поддръжката, обновяването и развитието на използваните във фирмата цифрови системи за управление (DCS/PLC)
 • Участва в разработването и внедряването на нови проекти, свързани със системи за управление.

За нас успешният кандидат трябва да притежава:

 • Висше техническообразование – “Автоматизация на производството“ и „Компютърни системи и технологии“ са предимство;
 • Чужд език – писмено и говоримо владеене на английски, минимално ниво В1;
 • Професионален опит в областта – предимство;
 • Познаване на архитектурата на някои от цифровите управляващи системи /DCS/ на Honeywell, Emerson, Siеmens – предимство;
 • Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Много добра техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Необходими документи:

 • Професионална автобиография и снимка;
 • Копие от дипломи за завършено образование и допълнителни квалификации;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Моля, изпращайте Вашите документи не по-късно от  14.03.2018 г.  на имейл: hr@agropolychim.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: ИНЖЕНЕР ПРОЦЕСНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 14.03.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.