„Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция за свободна позиция Агроном-консултант за Северозападна България (Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен) към отдле “Агрохимия и почвозннание”

Агроном-консултант за Северозападна България

Основни задължения и отговорности:

 • Промотира и разпространява информация за продуктите на “Агрополихим” АД;
 • На база информацията, която получава от земеделските производители, съставя технологии за отглеждане на земеделските култури;
 • Съставя ежемесечни отчети на база информация от земеделските производители;
 • Изготвя схеми за опитни полета при различни земеделски производители, проследява цялостно процеса по протичане на опита;
 • Организира публични събития, срещи, презентации и представя компанията на национални и международни изложения и форуми;
 • Поддържа база данни с всички контакти на клиенти и поддръжка регистър на всички посетени от него земеделски производители и фирми дистрибутори на торове;
Успешният кандидат притежава:
 • Више образование, специалност “Агрономство” – степен “Бакалавър”;
 • Професионален опит в областта – препоръчителен;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power point);
 • Владеене на чужд език – предимство;
 • Чисто свидетелство за правоуправление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
 • Мотивирана личност с желание за работа в млад екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
 • Проява на инициативност и самостоятелност;
Компанията предлага:
 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни придобивки;
 • Възможност за работа в ясна структура на отговорности в една от най-големите български компании;
 • Въвеждащо обучение;
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете следните документи до 23.04.2021г.:
 • Автобиография;
 • Копие от диплом и приложения за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Агроном-консултант за Северозападна България
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 23.04.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".