АПАРАТЧИК НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЪГЛОВИ КУЛИ И ИЗГРЕБВАЩИ МАШИНИ

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Във връзка с развитието на дирекция Логистика се обявява конкурс за свободна позиция

АПАРАТЧИК НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЪГЛОВИ КУЛИ И ИЗГРЕБВАЩИ МАШИНИ в отдел Складиране и обработка

Резюме на длъжността:

 • Отговаря за правилното складиране и насипване на торове в складовете за готова продукция;
 • Ритмично подава торове към опаковъчното отделение по директна схема или от складовете с изгребващи машини;
 • Обслужва безаварийно изгребващите машини и транспортни съоръжения;
 • Подготвя машините и съоръженията на работното място за ремонт и участва в същия съгласно интегрирана система;
 • Участва в отстраняването на авариите, станали по време на работната смяна;
 • Следи за изправността и чистотата на цялото оборудване, влизащо в обсега на работното му място;
 • По време на престой или ремонт на инсталацията участва в изпълнението на други дейности в рамките на отдела по вътрешно разпореждане или по заповед;
 • Извършва настройка (центроване) на транспортни ленти;
 • Управлява и обслужва подемно транспортна техника и пътно строителна техника.

Успешният кандидат притежава:

 • Образование – завършено средно образование;
 • Трудов стаж на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Умение за работа в екип;
 • Отговорност.

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за работа в ясна структура на отговорностите в една от най-големите български компании;
 • Въвеждащо обучение;
 • Сменен режим на работа.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 25.07.2024 г., следните документи:

 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Документи за придобити допълнителни квалификации.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

АПАРАТЧИК НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЪГЛОВИ КУЛИ И ИЗГРЕБВАЩИ МАШИНИ

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 25.07.2024 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".