ДОМАКИН

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.
Компанията обявява конкурс за свободна позиция

ДОМАКИН в технологично направление „Флуиди“

Резюме на длъжността:

 • Организира входящата и изходящата кореспонденция на цеха, като събира молби на работещите до Изпълнителния директор, рапорти и други и ги депозира в Деловодството на дружеството.
 • Приема, съхранява и раздава инструменти, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
 • Изготвя резервации за складовите наличности в САП системата;
 • Раздава работно облекло и лични предпазни средства и завежда лични картони за работещите в цеха;
 • Поддържа реда и се грижи за обезопасяването на складовата наличност в съответствие с правилата за Противопожарна охрана.
 • Отчита движението на стоково-материалните ценности по номенклатура и обем;
 • Оформя документи по ведомост за брак на малоценни и малотрайни материали и основни средства, амортизирани физически и морално;

Успешният кандидат притежава:

 • Завършено средно образование;
 • Компютърна грамотност – изисква се владеене на MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook).
 • Опит на същата или подобна позиция – предимство;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Желание за работа в една от най-големите български компании.;

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете следните документи до 20.11.2021 г.:
 • Автобиография;
 • Копие от диплом и приложения за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: ДОМАКИН
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 21.11.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".