„Римакем“ ЕООД е дъщерна компания на „Агрополихим“ АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на „Агрополихим“ АД, „Римакем“ ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.
Компанията обявява конкурс за свободна позиция “Електромонтьор автоматизация на производството”, който да се присъедини към екипа на технологично направление КИП и А в гр. Девня.
Резюме на длъжността:

• Извършва диагностика и ремонт на технически средства за автоматизация по различните линии за производство;

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно специално или висше образование – специалност ,,Автоматизация на производството” или сродни;
• Опит по специалността -предимство;
• Знания относно принципите за измерване на неелектрически величини;
• Хардуерни познания – цифрова и аналогова техника;
• Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Компанията предлага:

• Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Възможност за професионално развитие и обучение;
• Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете не по-късно от 27.01.2021 г. следните документи:

• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Електромонтьор автомтизация на производството
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 27.01.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".