„Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на балканския полуостров с над 1000 служители, работеща в помощ на иновативното земеделие. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от семейството на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Резюме на длъжността:

 • Изпълнява оперативни манипулации и поддържане на нормален режим на работа на ел. съоръжения и електрически уредби до и над 1000 V;
 • Ремонт и поддръжка на ел. оборудване, кабелни мрежи, ел. съоръжения;
 • Обслужване на ел. уредби и съоръжения;

Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование по електрическа специалност;
 • Познания по наредби за устройство на електрическите уредби и техническа експлоатация на енергообзавеждането;
 • Професионален опит при работа с ел. съоръжения и ел. уредби до и над 1000 V е предимство;
 • Мотивация за работа и умения за работа в екип;

Компанията предлага:

 • Сменен режим на работа за позиция „Електромонтьор – дежурен“ и редовна смяна за позиция „Електромонтьор по ОРО“;
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите;

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 30.09.2021 г., следните документи:

 • Автобиография;
 •  Копие от диплом за завършено образование;
 •  Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Електромонтьор дежурен и Ел. монтьор по ОРО в цех „Ел. снабдяване“
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 30.09.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".