„Зърнен терминал Варна запад“ АД е най- новата фирма от семейството на „Агрополихим“ АД. Тя е създадена с цел да задоволи нуждите на все по-нарастващия износ на зърнени култури от страната. Компанията е високо-технологична, ниско енергийна и с уникалния за страната капацитет и технология за товарене на кораби.

Във връзка със стартиране на дейността ние имаме нужда от обучени и добре мотивирани служители за свободна позиция: Инженер енергетик и КИП и А
Резюме на длъжността:
 – Отговаря за сигурната и безаварийна работа на системите за електрозахранване и автоматизация;
– Ръководи екип от 4 души, разпределя задачите и следи за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите:
 Висше образование по Електротехника;
• Допълнително образование по “Aавтоматизация на производството” – предимство;
• Пета кв. група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи;
• Опит на същата или сходна позиция – минимум 2 години;
• Опит с КИП и А;
• Опит със SCADA системи – предимство;
• Опит със САП – предимство;
• Ниво на владеене на английски език – В1
• Отговорност, мотивация за работа, умения за работа в екип.

Компанията предлага:
• Много добро заплащане;
• Въвеждащо обучение;
• Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
• Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 18 декември 2020 г., следните документи:
• Автобиография;
• Копие от диплом за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Инженер енергетик и КИП и А
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 18.12.2020 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".