“Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция

Инженер конструктор

Резюме на длъжността:

 • Разработване на пълна конструктивна документация на:
 • – резервни части и възли на машини и химическо оборудване;
 • – монтажни схеми, тръбопроводни системи, металконструкции и др.;
 • Разработване на нови машинни детайли и възли, подобряване параметрите на съществуващите такива;
 • Разработване на проекти, свързани предимно с топлообменната апаратура, съдове под налягане, тръбопроводи, подемни съоръжения, металконструкции и нестандартно оборудване;
 • Творчески подход при решаване на технически и конструктивни задачи с цел подобряване на функционалността и ефективността;

Отговорности:

 • Отговорност за техническото ниво, качеството и надеждността на изработените проекти, изчислителна документация и конструирани детайли и възли;
 • Спазване на действащите нормативни документи (наредби и стандарти), конструкторски нормали и вътрешно-фирмени изисквания;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование в областта на общото и химическо машиностроене;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – ниво В1;
 • Професионален опит минимум 3 години;
 • Много добро ниво на работа с техническа документация, в това число разчитане на чертежи от всички области на проектирането;
 • Добра компютърна грамотност, добро владеене на AutoCAD, MS Office, желателно е добро владеене на софтуер за 3D машиностроително проектиране (Autodesk Inventor, Solid WORKS);
 • Умения за работа с хора и отлична комуникативност;
 • Добра организация в работата, спазване на поставените задачи и срокове;
 • Аналитично и творческо мислене, организираност, прецизност;
 • Стремеж към усвояване на нови знания и професионално усъвършенстване;
 • Мотивация за работа, умения за работа в екип;

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение и пакет от допълнителни социални придобивки;
 • Добри условия на труд и работно място;
 • Осигурен служебен транспорт;
 • Работа в динамичен и мотивиран екип;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 31 март 2021 г., следните документи:

 • Професионална автобиография;
 •  Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Инженер конструктор
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 31.03.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".