ИНЖЕНЕР МЕХАНИК

„Зърнен терминал Варна запад“ АД е най- новата фирма от семейството на „Агрополихим“ АД. Тя е създадена с цел да задоволи нуждите на все по-нарастващия износ на зърнени култури от страната. Компанията е високо-технологична, ниско енергийна и с уникалния за страната капацитет и технология за товарене на кораби.

 

Във връзка със стартиране на дейността ние имаме нужда от обучени и добре мотивирани служители за свободна позиция: 

Инженер механик

Резюме на длъжността:

Ръководи екип от 4 души, разпределя задачите и следи за тяхното изпълнение. Това включва:

 •  Ремонт на съоръженията;
 •  Подмяна на отделни елементи от всички движещи се и стационарни съоръжения;
 •  Редовна и качествена профилактика;
 •  Заявки за складови наличности и предстоящи ремонти;
 • Даване на технически решения изхождайки от приоритетите към дадения момент;
 • Водене на журнал за правилна поддръжка и експлоатация на машините.

Успешният кандидат притежава:

 • Висше техническо образование;
 • Опит на същата или сходна позиция – 2 години;
 • Отлични компютърна умения;
 • Умения за работа с AutoCad;
 • Опит със САП – предимство;
 • Ниво на владеене на английски език – В1;
 • Отговорност, мотивация за работа, умения за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 03.02.2022 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание

Месторабота: гр. Девня

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: ИНЖЕНЕР МЕХАНИК
   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 03.02.2022 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".