“Агрополихим” АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на” Агрополихим” АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. “Агрополихим” АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция

Механошлосер за Сектор 2

Описание на длъжността:

 • Извършва техническо междуремонтно обслужване, текущ, основен и авариен ремонт на всички видове химическо оборудване, машини и металоконструкции в работилниците и на място в цеховете на Агрополихим и други външни фирми;
 •  Участва в изпълнението на нови обекти и инвестиции на територията на Агрополихим или други външни фирми;
 • Изпълнява такелажни работи и транспорт по детайли;
 • Ремонтните работи се изпълняват индивидуално или бригадно, ръководят се от инженер-механик или механошлосер-бригадир;

Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование;
 •  Да познава основните материали, употребявани в машиностроенето;
 • Да може да разчита технически чертежи
 • Да познава въможностите и да може да работи с ръчни електрически и шлосерски инструменти;
 • Да може да ползва измерителни инструменти с висок клас на точност;
 •  Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип;

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение и пакет от допълнителни социални придобивки;
 • Добри условия на труд и работно място;
 • Осигурен служебен транспорт;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 •  Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете следните документи не по-късно от 20 март 2021г.:

 • Автобиография и снимка;
 • Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Механошлосер за Сектор 2
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване:

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".