МРЕЖОВИ АДМИНИСТРАТОР

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурса за свободна позиция

МРЕЖОВИ АДМИНИСТРАТОР в отдел „Информационни и комуникационни технологии:

Резюме на длъжността:

 • Администрира мрежови (LAN/WAN) и други комуникационни устройства;
 • Извършва техническа инсталация на мрежови устройства, елементи на СКС и софтуер на мрежови устройства;
 • Следи за състоянието на мрежовото оборудване, извършва първична диагностика, организира предаване и приемане от сервиз и проверка на извършената от сервиза работа;
 • Следи за наличието на обновления на програмно обезпечение на мрежовите устройства;
 • Следи за качеството на връзките и качеството на получаваните от доставчиците комуникационни услуги;
 • Диагностицира технически проблеми на работните места свързани с тяхната работа в локалната мрежа;
 • Извършва и документира предаване и приемане на комуникационно оборудване и услуги от и към доставчици и потребители;
 • Предлага подобрения в комуникационните системи и услуги;
 • Участва в тестовете на нови системи и услуги, разработвани в отдела;
 • Съдейства на системните администратори при диагностициране на проблеми с компютърния хардуер, периферни устройства и мобилни устройства;
 • Оказва помощ на потребителите във връзка с използването на различни мрежови услуги;
 • Поддържа актуални знания относно нови видове мрежово оборудване и приложения, подходящи за нуждите на организацията.

Успешният кандидат притежава:

 • Има завършено висше техническо образование, степен „бакалавър“ по специалност свързана с информационни технологии, комуникация или автоматизация;
 • Притежава мотивация да работи и да получи познания за мрежите и тяхното управление в реална среда с много предизвикателства и възможности;
 • Владее писмен и говорим английски език – ниво B1;
 • Познава добре основните мрежови протоколи за жичен и безжичен пренос на данни;
 • Познава най-често използваните среди за пренос на данни и техните основни характеристики;
 • Е запознат с основните инструменти за работа с медни и оптични кабели;
 • Знае какво е комутация и маршрутизация, какви са разликите между тях и основните им принципи на работа;
 • Добре познава и може да борави свободно с IPv4 адресното пространство и калкулациите в него;
 • Познава основните протоколи за маршрутизация, мрежово управление и сигурност;
 • Опит като „мрежов администратор“ или „техник“ в предприятие или доставчик на комуникационни услуги ще се счита за предимство, но не се изисква.

Компанията предлага:

 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 01.03.2024 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

МРЕЖОВИ АДМИНИСТРАТОР

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 01.03.2024 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".