ОПЕРАТОР СИЛОЗИ И ЕСТАКАДИ

„Зърнен терминал Варна запад“ АД е най- новата фирма от семейството на „Агрополихим“ АД. Тя е създадена с цел да задоволи нуждите на все по-нарастващия износ на зърнени култури от страната. Компанията е високо-технологична, ниско енергийна и с уникалния за страната капацитет и технология за товарене на кораби.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция Оператор силози и естакади, който да се присъедини към младия ни екип.

Оператор силози и естакади

Описание на длъжността:

 • Обслужва, извършва профилактика и дребни ремонти на всички съоръжения в складовото стопанство, на разтоварището и по естакадата и въздушния конвейер;
 • Участва в технологичния процес на товарене на кораби и разтоварването на зърно;
 • Отстранява бучки и други чужди примеси при разтоварване на зърното;
 • Почиства и събира разпиляното и паднало зърно по транспортните съоръжения;
 • Опъва и смазва вериги и ленти;
 • Следи работата на всички движещи се елементи.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Опит на същата или сходна позиция – не се изисква;
 • Отговорност, мотивация за работа, умения за работа в екип.

Какво може да очаквате:

 • Много добро заплащане;
 • Въвеждащо обучение;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 15.06.2024 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание

Месторабота: гр. Девня

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Оператор силози и естакади
   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 15.06.2024 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".