С гордост споделяме, че “Алифос България” ЕАД вече е част от голямото семейство на “Агрополихим” АД.

“Алифос България” ЕАД е производствено предприятие с дългогодишна история в производството на фосфатни фуражни добавки. В дружеството е утвърдена интегрирана система за управление на качеството, а служителите непрекъснато се обучават в най-добрите съвременни практики за производство, безопасност и околна среда.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция:

Организатор експедиция товаро-разтоварна и спедиторска дейност

Основни задължения и отговорности:

 •  Извършва товаро-разтоварни работи на палетизирани и непалетизирани товари;
 •  Изпълнява дейности, необходими за осъществяване на товаро-разтоварния процес на територията на завода и логистичните складове;
 •  Участва в подготовката на суровини и материали, свързани с производствения процес – ръчно и с мотокар;
 •  Отговаря за правилната експлоатация и следи за състоянието на товаро-подемната техника;
 •  Поддържа работната площадка /складовите помещения/ във вид, който дава възможност за качествено изпълнение на работата;
 •  Познава правилата за товарене на различни превозни средства – камиони, платформи, контейнери;
 •  Спазва стриктно правилата за безопасност на труда.

Успешният кандидат трябва да притежава:

 • Завършено средно образование;
 • Свидетелство за правоспособност за водач на електрокар и мотокар;
 • Професионален опит;

Компанията предлага:

 • Трудов договор;
 • Конкурентен социален пакет и отлична възможност за развитие в производствената сфера;

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете следните документи до 27 ноември 2020 г.:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом и приложения за завършено висше образование;
 • Други документи за допълнителни квалификации.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция Организатор експедиция товаро-разтоварна и спедиторска дейност
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 27.11.2020 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
 • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
 • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

 • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
 • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
 • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
 • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

  Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".