“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят повече от 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.
Компанията търси мотивирани и комуникативни кандидати с добри търговски умения и желание за работа в динамична среда за свободна позиция „Мениджър продажби”.
Месторабота: гр. Девня, гр. Варна или гр. София

Резюме на длъжността:

 • Работи за разширяване на клиентската мрежа на компанията в и извън страната;
 • Генерира и следи за администрирането на търговските процесии с клиенти на компанията;
 • Участва в дейности, свързани с формирането и развитието на фирмената политика;
 • Активно работи за увеличаване и за утвърждаване на пазарните позиции на компанията;
 • Участва в разработването на маркетинговата стратегия и търговска политика за развитие на конкретните пазари;
 • Работи в рамките на организацията за прилагането на търговската политика в координация с екип от търговски представители, сътрудници, дистрибутори;
 • Отговаря за условията по сключваните договори и ценовата стратегия на компанията по отношение на отделните пазари и клиенти;
 • Анализира и обобщава данните за продажбите и изготвя отчети;
 • Контролира логистичното обезпечаване на доставките;
 • Предлага, планира и организира участието на компанията на специализирани семинари и изложения в чужбина.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Отлични компютърни умения – MS Office;
 • Работа със SAP е предимство;
 • Владеене на чужди езици: английски език – отлично владеене писмено и говоримо, владеенето на румънски език се счита за предимство;
 • Опит на същата или сходна позиция в сферата на търговията – минимум три години;
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. В;
 • Мотивация за кариерно и личностно развитие, добра комуникативност, умения за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Постоянен трудов договор, гъвкава структура на работно време, допълнителни социални придобивки;
 • Отлична техническа обезпеченост на работното място.
  Работно място: гр. Девня; Варна и/или София;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 15 септември 2019 г., следните документи:
• Професионална автобиография и снимка;
• Копие от дипломи за завършено образование и сертификати за допълнителни квалификации;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Мениджър продажби
Месторабота: Девня, Варна, София
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 15.09.2019 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
 • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
 • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

 • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
 • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
 • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
 • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

  Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".