„Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция

Системен аналитик SAP

Основни задължения и отговорности:

 • Анализира, разработва и усъвършенства функционалностите на модули MM, TM, EWM и YL в интегрираната система за управление SAP S/4HANA, с цел постигане на ефективно информационно обезпечаване управлението на компанията;
 • Наблюдава и контролира процеса на експлоатация от страна на първичните потребители на модули MM, TM, EWM и YL на интегрираната система за управление SAP S/4HANA.
Успешният кандидат притежава:
 • Завършено висше образование – степен „магистър“ в областта на икономиката;
 • Специализация в областта на логистиката е предимство;
 • Опит по специалността – предимство;
 • Отлично владеене на английски език – ниво В2/С1;
 • Компютърни умения – отлична работа с MS Office, опит със SAP S/4HANA e предимство;
 • Прецизност и бързина при работа с голям обем от данни в цифров вид;
 • Опит при документиране, анализиране и моделиране на бизнес процесите в организацията е предимство;
 • Способност за разбиране на функционалните изисквания директно от потребителите/клиентите и привеждането им в технически спецификации;
 • Способност за самостоятелно решаване на проблеми и поемане на отговорност;
 • Аналитично мислене и умение за предлагане на принципно нови творчески решения;
 • Комуникативни способности и умения за работа в екип.
Компанията предлага:
 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Безплатен транспорт;
 • Обучение за работа със SAP;
 • Възможност за работа в динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете следните документи до 23.10.2020г.:
 • Автобиография;
 • Копие от диплом и приложения за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Системен аналитик SAP
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 23.10.2020 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
 • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
 • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

 • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
 • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
 • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
 • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

  Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".