„Римакем“ ЕООД е дъщерна компания на „Агрополихим“ АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на „Агрополихим“ АД, „Римакем“ ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция “Монтьор по изпитване на ел. съоръжения”, който да се присъедини към екипа на технологично направление Ел. ремонт в гр. Девня

Резюме на длъжността:

 • Осъществява дейности, свързани с проверка и настройка на релейни защити и автоматики на ел. съоръжения и ел. оборудване;
 • Участва в поддържането и ремонтирането на ел. оборудването, кабелните мрежи, ел. съоръженията в ГПП и цеховете на “Агрополихим” АД, както и на външни обекти;
 • Извършва замервания по Охрана на труда;
 •  Извършва Високоволтови изпитания на: Лични Предпазни Средства, Силови кабели, Високоволтови двигатели, Силови трансформатори, Токови трансформатори и други съоръжения и апарати, които изискват висококвалифицирана електро поддръжка;

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно специално или висше образование;
 • Да притежава най-малко трета квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
 • Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип;
Компанията предлага:
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите;
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете следните документи до 15.02.2021 г.:
 • Автобиография;
 • Копие от диплом и приложения за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Монтьор по изпитване на ел. съоръжения
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 15.02.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".