“Агрополихим” АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров с над 1000 служители, работеюа в помощ на иновативното земеделие. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на “Агрополихим” АД,като надеждни и предпочитани работодатели в региона. “Агрополихим” АД предлага сигурност, одбра работна среда и социлана политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция Специалист “Лаборант ЦИЛ акредитирана лаборатория, изпитване OES-ICP”

Резюме на длъжността:

 • Извършва самостоятелно лабораторни анализи на химически продукти в съответствие с действащата нормативно-техническа документация;
 • Установява съответствие с действащата нормативно-техническа документация и попълва необходимата документация;
 • Извършва измервания на оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (OES-ICP);
 • Подменя резервни части на OES-ICP в ежедневната работа;
 • Участва в технологични обследвания;

Изисквания към кандидатите:

 • Химическо образование – висше или средно (предимство е висшето образование и с опит в областта на изпитвания с OES-ICP);
 • Професионален опит –  минимум 6 месеца;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност;

Какво можете да очаквате:

 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за работа в ясна структура на отговорностите в една от най-големите български компании;
 • Въвеждащо обучение;

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 19 април 2021 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Специалист “Лаборант ЦИЛ акредитирана лаборатория, изпитване OES-ICP
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 19.04.2021 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".