“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с 45-годишни традиции, в което работят повече от 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.
Компанията обявява конкурс за свободна позиция специалист “Логистика“ в отдел “Балопроизводство”.

Основни задължения и отговорности:

 • Извършва дейности, свързани с подготовка на информация за превозването и доставката на балите слама;
 • Контролира отчетността на балите при експедиция и в складовете;
 • Планира и контролира оптимално доставката на балите от съответната база;
 • Координира товаренето и превоза на бали слама;
 • Координира и контролира работата на превозвачите;
 • Следи и анализира складовите наличности;
 • Обобщава логистичната информация и подготвя справки;
 • Координира дейността на балиращите машини и наетите автомобили (движение по полета и земеделски райони);
 • Проследява ежедневната отчетност на направените курсове на наетите автомобили;
 • Извършва последващ контрол на натоварено количество, доставено количество и заприходено количество бали;
 • Въвежда информационни и документални материали в база данни на компютърната система ( SAP R/3), като ги обособява в съответните файлове;
 • Проследява документооборота – фактури, товарителници от транспортни фирми и действително извършени от тях услуги.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит в областта – минимум 1 година;
 • Отлични компютърни умения – MS Office;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Мотивирана личност с желание за работа в екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
 • Проява на инициативност и самостоятелност.

Компанията предлага:
• Постоянен трудов договор, конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;
• Въвеждащо обучение.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 30 август 2019 г., следните документи:
• Автобиография и снимка;
• Копие от дипломи и приложения за завършено образование;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Специалист логистика
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 30.08.2019 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
 • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
 • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

 • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
 • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
 • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
 • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

  Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".