“Агрополихим” АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на “Агрополихим” АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция Специалист митничеко и търговско облсужване, който да се присъедини към екипа на отдел Митническо и търговско обслужване в гр. Девня.

Резюме на длъжността:

Изпълнява и контролира дейността по логистично и административно обслужване на транзакциите на ‘Търговски отдел” и отдел “Доставки” тясно свързани с внос и/или експорт на територията на страната съобразно приложимите закони, режими и подзаконови нормативни актове.

 • Получава и анализира информацията за стоките и товарите, подлежащи на митнически операции;
 • Осигурява компетентна консултация на колегите от свързаните отдели в компанията, като предлага оптимални решения по отношение на митническите режими, свързаните с тях документи и допълнителните действия, свързани с въвеждането на стока/услуга на територията на страната и/или на ЕС;
 • Подготвя, съобразно нормативните изисквания всички неоходими документи и информация и ги представя в срок пред митническите учреждения;
 • Проследява изпълнението на логистичните опрерации с контейнизирани/насипни/опаковани товари в определените места за митническа обработка;
 • Съгласува с клиента/доставчика последващото оформяне на стоките и координира с другите отдели в компанията изпълнението на договорените стъпки и условия;
 • Поддържа актуална информация за клиенти и сделки в информационните системи на дружеството;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование, квалификационна степен “магистър” е предимство;
 • Отлични компютърни умения – MS Office;
 • Работа със SAP – предимство;
 • Владеене на чужди езици – Английски език – отлично владеене писмено и говоримо, владеенето на Румънски език се счита за предимство;
 • Опит на същата или сходна позиция – три години;
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. В;
 • Мотивация за кариерно и личностно развитие, добра комуникативност, съобразителност и умения за работа в екип;

Компанията предлага:

 • Постоянен трудов договор;
 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Отлична техническа обезпеченост на работното място;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите;

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Моля, изпращайте Вашите документи не по-късно от 1 март 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Специалист митническо и търговско обслужване
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 01.03.2021.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

   Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".