Във връзка с развитието на дирекция Логистика се обявява конкурс за свободна позиция

СПЕЦИАЛИСТ СПЕДИЦИЯ

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Във връзка с развитието на дирекция Логистика се обявява конкурс за свободна позиция

СПЕЦИАЛИСТ СПЕДИЦИЯ в отдел Спедиция

Резюме на длъжността:

 • Организира, изпълнява и контролира автомобилен, жп превоз;
 • Контактува с транспортни, спедиторски фирми и клиенти;
 • Договаря цени и условия за осъществяване на международна и вътрешна спедиция, съгласувани с Директор Логистика и Ръководител отдел Спедиция;
 • Предоставя необходимата информация и оказва съдействие на клиентите и доставчиците на транспорт;
 • Разрешава казуси, възникнали в процеса на транспортиране на стоките;
 • Работи по утвърдени критерии при избора на транспортна компания и спазва правилата за корпоративна комуникация на Дирекция Логистика;
 • Търси нови пазарни предложения за обезпечаване на логистичните задания;
 • Обработва база данни за целите на регулярна отчетна дейност, която представя на Ръководител Спедиция и с която удостоверява взетите от него решения за делегиране на задачи към транспортните фирми;
 • Проследява и администрира последващите транспортни и счетоводни документи;
 • Отговаря за опазване на фирмената тайна във връзка с изпълнение на служебните задължения;
 • Отговаря за спазване на корпоративна идентичност при комуникацията си с всички партньори в лицето на фирмите изпълнители на логистични задачи.

Успешният кандидат притежава:

 • Образование – висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен “Бакалавър“;
 • Трудов стаж – минимум 2 години на подобна позиция в логистична компания;
 • Много добри компютърни умения – отлични познания по MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Работа с ERP – системи и/или SAP се смята за предимство;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – ниво В1;
 • Добро ниво на владеене на румънски език – предимство;
 • Желание за работа в динамична и развиваща се среда;
 • Мотивация за работа в екип с високо ниво на автономност при вземане на решения;
 • Възможност за развитие на експертиза в сферата на логистикат

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 31.05.2023 г., следните документи:

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Документи за придобити допълнителни квалификации.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

СПЕЦИАЛИСТ СПЕДИЦИЯ

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 31.05.2023 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".