„Афер България“ ЕООД e дъщерно дружество и основен дистрибутор на продуктите на „Агрополихим“ АД за българския и европейския пазар.
Компанията обявява конкурс за свободна позиция технически сътрудник „Организиране на събития и реклама“ към отдел “Агрохимия и почвознание”.
Месторабота: гр. Девня

Резюме на длъжността:

 • Организира представянето на „Афер България“ ЕООД на български и международни събития, като Агра, демо платформи, клиентски срещи, семинари, презентации и др.;
 • Организира съвместно с експерт „Комуникации“ събития на „Афер България“ ЕООД;
 • Изготвя презентации за вътрешни и външни цели;
 • Поддържа комуникация с екипа на отдела „Агрохимия и почвознание“ и подпомага техническата работа;
 • Събира, обработва и обобщава заявките за реклама на база одобрен годишен бюджет;
 • Участва в планирането и провеждането на рекламни кампании;
 • Координира и съгласува изработването на рекламни визии и рекламни материали за нуждите на различни събития и кампании на „Афер България“ ЕООД;
 • Участва в списване и редакция на текстове и рекламни материали на български и английски език;
 • Отговаря за изготвяне и анализ на проучванията сред участници в събитията;
 • Изготвя отчети за извършена работа.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование препоръчително в областта на маркетинга, рекламата или ивент мениджмънта;
 • Опит на подобна позиция – минимум 2 г.;
 • Опит в агробизнеса е предимство;
 • Предишни участия в организиране на събития и кампании са предимство;
 • Отлични езикови и комуникационни умения;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо (мин. ниво В1);
 • Умения за работа с MS Office и Office 365;
 • Познания в управление на канали в социалните мрежи;
 • Проява на инициативност и самостоятелност;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлични организационни умения;
 • Мотивирана личност с желание за работа в млад екип и стремеж към постоянно усъвършенстване.

Компанията предлага:
• Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Въвеждащо и продължаващо професионално обучение;
• Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
• Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 30 август 2019 г., следните документи:
• Професионална автобиография и снимка;
• Копие от дипломи за завършено образование и сертификати за допълнителни квалификации;
• Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Технически сътрудник “Организиране на събития и реклама”
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 30.08.2019 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
 • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
 • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

 • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
 • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
 • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
 • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

  Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".