“Агрополихим” АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 45 годишни традиции, в което работят повече от 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция технически сътрудник “Организиране на събития и реклама” (по заместване) в отдел “Агрохимия и почвознание”.

Месторабота: гр. Девня

Резюме на длъжността:
• Организира представянето на компанията на български и международни събития – демо платформи, клиентски срещи, семинари, презентации и др.;
• Организира съвместно с експерт “Комуникации” специализирани събития на компанията;
• Изготвя презентации за вътрешни и външни цели;
• Поддържа комуникация с екипа на отдел “Агрохимия и почвознание” и подпомага техническата работата;
• Събира, обработва и обобщава заявките за реклама на база одобрен годишен бюджет;
• Участва в планирането и провеждането на рекламни кампании;
• Координира и съгласува изработването на рекламни визии и рекламни материали за нуждите на различни събития и кампании;
• Участва в списване и редакция на текстове и рекламни материали на български и английски език;
• Отговаря за изготвяне и анализ на проучванията сред участници в събитията;
• Изготвя отчети за извършена работа.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование, препоръчително в областта на маркетинга, рекламата или ивент мениджмънта;
• Опит на подобна позиция – минимум 2 г.;
• Опит в агробизнеса – предимство;
• Предишни участия в организиране на събития и кампании са предимство;
• Отлични езикови и комуникационни умения;
• Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо (мин. ниво В1);
• Умения за работа с MS Office и Office 365;
• Познания в управление на канали в социалните мрежи;
• Проява на инициативност и самостоятелност;
• Умения за работа в екип;
• Отлични организационни умения;
• Мотивирана личност с желание за работа в млад екип и стремеж към постоянно усъвършенстване.

Компанията предлага:
•Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;
• Много добро възнаграждение;
• Допълнителни социални придобивки.

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете Ваша актуална автобиография, не по-късно
от 14 февруари 2020 г.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: Технически сътрудник “Организиране на събития и реклама” (по заместване)
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 25.02.2020 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 10 MB.

В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;
  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

Съгласен съмНе съм съгласен

Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;
  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;
  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.
  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg.

    Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".