Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души.

Намира се в град Девня, Североизточна България.

Обявява конкурс за свободна позиция ЛАБОРАНТ  ЦИЛ – акредитирана лаборатория

Резюме на длъжността:

 • Извършва измервания на характеристики на газови потоци, изпитвания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух с преносимо оборудване;
 • Установява съответствие с действащата нормативно-техническа документация и попълва необходимата документация;
 • Отбира проби от води, емисии и отпадъци;
 • Участва в технологични обследвания;
 • Извършва анализи за измерване на експлозивната опасност на средата по време на ремонтни дейности;
 • Извършва дребни ремонти на техническо оборудване

Изисквания към кандидатите:

 • Химическо образование – средно или бакалавър;
 • Редовна смяна с възможност временно на сменен режим;
 • Професионален опит – минимум 2 години;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност;
 • Правоспособност категория В
 • Ние предлагаме:
 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Възможности за професионално развитие и обучение.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи на e-mail: hr@agropolychim.bg

 • Професионална автобиография
 • Копие от диплом за завършено образование

Други документи, които бихте искали да бъдат взети под вниманив

Моля, изпращайте Вашите документи не по-късно от 23.02.2018 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: ЛАБОРАНТ ЦИЛ
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 23.02.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.