Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души.

Намира се в град Девня, Североизточна България.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция : Началник склад в отдел Вътрешна логистика

Резюме на длъжността:

Организира цялостната дейност в склада. Приема, съхранява и разпределя на вътрешните и други клиенти суровини, материали и готова продукция. Групира и разпределя готова продукция според подадени заявки в системата. Изготвя справки относно наличностите. Въвежда информационни и документални материали в базата данни на компютърна система за планиране на ресурси (SAP R/3), като ги обособява в съответните файлове.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Опит на същата или сходна позиция – една година;
 • Компютърна грамотност – MS Оffice /познания по Excel и Word/;
 • Познания относно нормативните документи, уреждащи движението на стоки и материали;
 • Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип;
 • Опит в работата със системата за планиране на ресурси SAP – предимство

Ние предлагаме:

 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете следните документи на имейл: hr@agropolychim.bg не по-късно от 31.01.2018 г.

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание

Месторабота: гр. Девня

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД

За позицията:

Позиция: “НАЧАЛНИК СКЛАД” ВЪВ ВЪТРЕШНА ЛОГИСТИКА
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 31.01.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg






Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.