В началото на всяка кариера е грижата за знание.

АГРОПОЛИХИМ АД стартира своята СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА за академичната 2018/2019 г.

Условия за кандидатстване:

 1. Студенти, записани 3-ти или 4-ти курс;
 2. Редовна форма на обучение;
 3. Техническа, инженерна или химическа специалности;
 4. Среден успех от обучението 4,00 и над 4,00
 5. Владеене на чужд език /английски, френски или немски/ – ниво В1

Програмата осигурява:

 • Заплащане на семестриалните такси.
 • Летни стажове на територията на дружеството /60 календарни дни през годината/.
 • Стипендия под формата на еднократно възнаграждение в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., платимо при приключване на летния стаж.
 • Заплащане на разходите за квартира по време на летния стаж, ако студентът идва от университет извън област Варна и от друго населено място.
 • Възможност за участие в годишна техническа международна конференция, заедно със специалисти от Дружеството.
 • Двугодишен договор за работа след завършване на бакалавърската степен и възможност за кариерно развитие в една от най-големите български компании.

Програмата ще подкрепи 10 студенти 3-ти курс и 10 студенти 4-ти курс на обучение.

Одобрените студенти ще бъдат поканени на събеседване с представители на компанията. При подбора на стипендиантите личността на кандидата и неговата мотивация ще играят важна роля.

Ако желаете да сте част от нашия екип, моля изпратете приложеното Заявление до отдел “Човешки ресурси” на hr@agropolychim.bg

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 0519/ 97 598.