Римакем ЕООД, 100% собственост на “Агрополихим” АД – гр. Девня
обявява конкурс за позиция Технолог по корозия в отдел Инженеринг, който да се присъедини към нашия екип.

Резюме на длъжността:  

 • Извършва огледи за обследване състоянието на антикорозионните защитни покрития и изолации на оборудването по цеховете;
 • Прави оценка на остатъчния ресурс на антикорозионните защитни покрития и изолации и за необходимостта от ремонтирането или подмяната им;
 • Изготвя спецификации на необходимите антикорозионни материали за ремонтите или подмяната на защитните покрития и изолации;
 • Изготвя технологични предписания за извършване на ремонти и полагане на защитни покрития и изолации на апарати и съоръжения;
 • Участва в планирането на капиталните и текущи ремонти при прогнозирането на размерите на ремонтните дейности, необходимите материали, технологични операции и средства за тях;
 • Провежда лабораторни изпитания и в производствени условия за определяне пригодността на нови защитни и конструкционни материали за приложение в условията на експлоатация на апаратите и съоръженията по цеховете;
 • Планира проучването и внедряването на нови, по – ефективни защитни материали;

Контролира изпълнението на антикорозионните защити по проектите във всичките им  етапи.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо или химическо образование;
 • Много добро познаване на антикорозионните методи за защита, технологичните операции и защитни материали, методите на лабораторни изпитания за опеределяне на устойчивостта на конструкциите;
 • Компютърна грамотност – много добро владеене на MS Windows и MS Оffice;
 • Опит на подобна позиция – предимство;
 • Владеене на английски език – предимство;
 • Умения за работа в екип;

Какво можете да очаквате:

 • Трудов договор с „Римакем“ ЕООД;
 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете на имейл hr@agropolychim.bg не по-късно от 26.01.2018 г. следните документи:

  • Автобиография;
  • Копие от диплом за завършено образование;
  • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание;

Месторабота: гр. Девня

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция: ТЕХНОЛОГ ПО КОРОЗИЯ
Месторабота: Девня
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 26.01.2018 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg


Моля, комплектовайте всички документи, които ще ни изпратите в един ZIP файл и прикачете него. Алтернативно, може да обедините всички нужни документи в един документен файл, във формат PDF, DOCX, DOC или ODT. Максимален размер на файла за изпращане: 5 MB.