Общи сведения

Поради развиващите се технологии за прецизно хранене на земеделските култури в България, което се дължи на приложението на течни торове, се повиши необходимостта от разработката на течен комбиниран тор NP с високо съдържание на фосфор, който да допълни изцяло технологиите за торене посредством течни торове.

Фосфорът е минерален елемент и в течно състояние той може да бъде представен само под формата на фосфорна киселина. Ние го съчетахме с азот, за да получим идеалния продукт за течно торене с фосфор. Новият течен комбиниран тор NP 6:21 е иновативен продукт, единствен по рода си. Той съдържа два основни хранителни елемента – азот и фосфор.

Приложение

Течният комбиниран тор NP е приложим при всички култури, които имат нужда от тези елементи. Самата апликация може да бъде направена посредством пръскачки и специализирани апликатори за течни торове, които могат да бъдат монтирани на сеялки, окопни култиватори и друг вид почвообработваща техника.

Освен почвено приложение като основно торене продуктът може да се внесе и пo време на вегетация, отново посредством пръскачка с дюзи за течни торове, като периодът на внасяне задължително трябва да бъде съобразен с културата и климатичните условия.

Специфика при приложение

Както всички течни торове, така и този не прави изключение от това, че трябва да се съобразят редица фактори, които да предотвратят появата на пригори и други странични негативни ефекти. Физиологичната реакция на растенията е неизбежна, но тя не трябва да ни притеснява. Ако продуктът е приложен правилно и по предписание, той ще даде максимално добри резултати.

Още едно от предимствата му и също така специфика при приложението му е, че той е съвместим с масовите препарати за растителна защита.

За повече информация по отношение на смесването можете да се обърнете към екипа на отдел „Агрохимия и почвознание“.

⊳ Съхранява се опакован в сухи, закрити складови помещения.
⊳ Не е желателно навлажняване или пряко слънчево нагряване.

Транспортира се в течно състояние – в автоцистерни или в пластмасови контейнери.

Предимства

  • Продуктът съчетава всички положителни качества на течните торове, изразени в минимални загуби на активно вещество,
  • Прецизно приложение при различни видове земеделски култури
  • Отлично разпределение върху площите
  • Кристално чист продукт, който не запушва дюзи и поливни системи и може да бъде използван като продукт за основно хранене на растенията с фосфор, както и за вегетативно подхранване.

Техническа характеристика

Състав Единици за величината Стандарти и норми
Външен вид   Жълтеникава течност
рН рН единици 6,18
Плътност (200C) g/cm 1,28
Общ P₂O₅ % 21,0
Общ азот (амонячен) % 6,0