Общи сведения

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Освен за запасяващо торене те могат да бъдат използвани и по време на вегетация за обезпечаване на културите с хранителни вещества в критичните фази от тяхното развитие. Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Поради балансираната си форма и сравнително ниското съдържание на активно вещество NPK торовете са много подходящи за коригиращо торене. Торенето по време на вегетация с NPK предразполага за по-голям процент усвояване от растенията, отколкото ако се използват други едно- и двукомпонентни „тежки“ торове.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, тип на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имапт следните предимства:

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.

Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP и NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 16,0%
Общ Р2О5 16,0%
Водоразтворим калий (като К2О) 16,0%
Влага макс. 1,0%
Гранулометрия: Фракция 1,0 – 5,0 mm мин. 90,0%