NP 16:20 + 13 S

Общи сведения

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са обезпечени по съдържание с калий. Подходящ е за торене на почти всички култури както при предсеитбена подготовка, така и за коригиращо торене. NP притежава сравнително ниско съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

NP торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. “Агрополихим” АД предлага NP в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 кг и 500 кг.

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, тип на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имат следните предимства:

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.

Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 20,0 ± 0,7
Амонячен азот мин. 19,0%
Съдържание на общ Р2О5 20,0 ± 0,7
Съдържание на сяра мин. 13,0%
Водо- и цитраторазтворим P₂O₅ мин. 19,0%
Водоразтворим P₂O₅ мин. 18, 0%
Влага макс. 2,0%
Гранулометрия: фракция 1 – 5 mm мин. 98,0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 на Европейския парламент.