NPK 14:14:14 + 11,5 S

Общи сведения

NP 18:38 + 5 S + 0,3 Zn е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Високото съдържание на фосфор го прави подходящ за предсеитбено торене на всички земеделски култури и особено подходящ за торене на такива, които имат чувствителен дефицит към елементите сяра и цинк. NP притежава високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор, азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

⊳ NP и NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения.

⊳ Не е желателно нагряване и смесване с вода.

Транспортират се опаковани или в насипно състояние. Предлагат се в опаковки от полиетилен в разфасовки от 600 кг

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, тип на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имат следните предимства:

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.
  • Възможност за контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 18± 0,7
Амонячен азот мин. 18,0%
Съдържание на общ Р2О5 38,0 ± 0,7
Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅ мин. 38,0%±1,1
Водоразтворим P₂O₅ мин. 36, 0%±1,1
Съдържание на сяра мин. 5,0% 
Съдържание на Zn  мин. 0,3%
pH мин. 6,5%
Влага макс. 2,0%
Гранулометрия: Фракция 1 – 5 mm мин. 98,0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове.

Калкулатор на активно вещество

 

NP+S 18:38+5+0.3  

 

Количество 

физично/кг

активно/кг N

активно/кг P

активно/кг S

активно/
кг
Zn

1

5

0.9

1.9

0.25

0.015

2

10

1.8

3.8

0.5

0.03

3

15

2.7

5.7

0.75

0.045

4

20

3.6

7.6

1

0.06

5

25

4.5

9.5

1.25

0.075

6

30

5.4

11.4

1.5

0.09