Общи сведения

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

NPK 12:35:8 е най – новия топ продукт производство на Агрополихим АД, които може да отговори на всички изисквания на фермерите. Изключително подходящ за използване на почви, които имат слабо кисела до слабо алкална реакция и такива които са със слаба запасеност с елемента Калий.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 12 ± 1,1%
Амонячен азот 12 ± 1,1%
Съдържание на общ Р2О5 35 ± 1,1%
Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅ мин. 34,0%
Водоразтворим P₂O₅ мин. 31,5%
Водоразтворим калий (като К2О) 8 ± 1,1%
Влага макс. 2,0%
Гранули от  1 – 5 mm мин. 98,0%