Liquid product

Общи сведения

Течен комбиниран тор, който се препоръчва за зърнено-житни култури в тяхното начално развитие. По-високото съдържание на фосфор допринася за развитието на кореновата система. Приложен по време на есенната вегетация на културите, той помага на растителния организъм да натрупа достатъчно асимилати, необходими за оптимално презимуване. Приложен напролет при царевица и други култури, той обезпечава културите с хранителни макро- и микроелементи. Продуктът е подходящ за употреба при трайни насаждения, като овощни дървета, лозови масиви и зеленчуци. Може да се прилага както листно, така и почвено. Съвместим с препарати за растителна защита.

Техническа характеристика

 

Състав  NPK 5:15:10
Основни хранителни вещества   5,0% N; 15,0% P₂O₅; 10,0% K₂O
Микроелементи   0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn