Liquid product

Общи сведения

Продукт, създаден за приложение при всички видове култури във всяка фаза от тяхното развитие. Подходящ е за третиране на маслодайни култури в началните фази на развитие, като спомага за преодоляване на стреса от атмосферните условия и третирането на посевите с препарати за растителна защита. Във формулата си течният комбиниран тор също съдържа комплекс от микроелементи, свързани в хелатна форма, които биха обезпечили растенията с лесно достъпни форми на хранителни вещества в точния момент от тяхното развитие. Продуктът е подходящ за употреба при трайни насаждения, като овощни дървета, лозови масиви и зеленчуци. Може да се прилага както листно, така и почвено. Съвместим с препарати за растителна защита.

Техническа характеристика

Състав NPK 6:12:12
Основни хранителни вещества 6,0% N; 12,0% P₂O₅; 12,0% K₂O
Микроелементи 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn