Liquid product

Общи сведения

Фаст+ за трайни насаждения е течен комбиниран тор, подходящ за всички овощни видове и лозови масиви. Съдържа висок набор от микроелементи. При лозови масиви се прилага във фаза грахово зърно, а при овощните – преди (при добре оформена листна маса) или след цъфтеж (но не по време на цъфтеж) и по време на нарастване на плодовете. Прилагането му гарантира по-здрави растения и по-качествени добиви. Съвместим с препарати за растителна защита.

Техническа характеристика

Състав   
Основни хранителни вещества 2,0% N; 3,0% K₂O
Микроелементи 2,0% MgO; 2,7% S; 0,1% B; 2,0% Cu; 0,1% Fe; 0,1% Mn; 0,005% Mo; 0,1% Zn