Liquid product

Общи сведения

Фаст+ за зърнено-житни култури е комплекс от основни макрохранителни елементи азот и калий, както и завишено количество магнезий. Тази комбинация от активни вещества, приложена по време на вегетация на културите от тази група, задоволява нуждата от магнезий, което от своя страна води до засилване на цъфтежа и повишава фертилността на растенията. В комбинация с това микрохранителните елементи в тора засилват каталитичните процеси в растителния организъм и повишават неговите жизнени функции, което води до получаване на оптимални и качествени добиви. Съвместим с препарати за растителна защита.

Техническа характеристика

Състав  
Основни хранителни вещества 3,0% N; 3,0% K₂O
Микроелементи 3,0% MgO; 4,14% S; 0,1% B; 0,1% Cu; 0,1% Fe; 0,1% Mn; 0,005% Mo; 1,0% Zn