Liquid product

Общи сведения

Фаст+ за маслодайни култури съчетава в себе си оптимално количество магнезий и азот, както и завишено количество бор – необходим на тази група растения. Азотът и магнезият спомагат за нормалното протичане на процесите по формиране на цвета и неговата фертилност. Борът спомага за повишаване на маслеността и получаване на по-високи качествени показатели при маслодайните култури, както и отговаря за редица процеси в растителния организъм. В съчетание с комплекс от хранителни микроелементи, приложени по време на вегетация преди цъфтеж на растенията, продуктът повишава оптималното протичане на всички функции в растенията. Съвместим с препарати за растителна защита.

Техническа характеристика

Състав
Основни хранителни вещества 4,0% N
Микроелементи 10,0% B; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mo; 0,01% Zn