Акредитираният орган за контрол „Диагностика” разполага с ефективни методики, съвременна апаратура и висококвалифицирани специалисти

 „Диагностика” е част от дъщерното на “Агрополихим” АД дружество „Римакем“. Звеното функционира от началото на 1994 г. Благодарение на дългогодишния си опит екипът притежава експертни знания и умения за изпълнение на задачи, свързани с техническа диагностика, изпитвания, неразрушаващ контрол и последваща експертна оценка на различни видове машинни агрегати, съдове под налягане и други съоръжения.

За своите клиенти “Диагностика” предлага комплекс от услуги, за техническо обслужване в различни области на индустрията:

Техническа диагностика за оценка състоянието на машини (Condition monitoring)

  • Вибродиагностика
  • Специализирана диагностика на търкалящи лагери и зъбни предавки
  • Балансиране на ротори
  • Измервания на съосност (центровка)

Неразрушаващи методи за контрол (Non-destructive Testing)

  • Ултразвуков метод за контрол на дебелини на стени
  • Капилярен (с проникващи течности) метод. Цветен (на дневна светлина) и луминесцентен (в затворени помещения или нощем) контрол за търсене на повърхностни дефекти (пукнатини, разкъсвания, пори, завалцувания и др., които са отворени към контролираната повърхнина) в заварени съединения, в метални и неметални повърхности с плоска или сложна форма
  • Mагнитно-прахов метод. Контрол на феромагнитни детайли с плоска или сложна форма, за откриване на повърхностни и подповърхностни (до 2mm) дефекти (пукнатини, разслоения, непровари и др.)
  • Измерване на твърдост HRC, HB, HV
  • Визуална инспекция
  • Други апарати