„Афер България“ предлага висококачествени продукти и цялостни, ефективни и изгодни решения за земеделските производители

„Афер България“ ЕООД е основен дистрибутор на продуктите на  „Агрополихим“ АД за продажби както на българския пазар, така и в рамките на Европейския съюз. Търговското дружество е създадено през 2001 г. със седалище в град Девня.

Основният предмет на дейност обхваща търговия на едро с азотни, фосфорни и комбинирани торове, както и с други продукти на химическата промишленост.

„Афер България“ ЕООД доставя продукти и услуги, които отговарят на най-високите стандарти за качество.

Чрез специализираното си звено „Агрохимия и почвознание“, „Афер България“ е в помощ на иновативното земеделие, като осъществява ефективна комуникация и провежда директни консултации със земеделци от цялата страна.