Liquid product

Течен тор с високо съръжание на бор

Общи сведения

Фаст+ за маслодайни култури съчетава в себе си оптимално количество магнезий и азот, както и завишено количество бор, необходим на тази група растения.  Борът спомага за повишаване на маслеността и получаване на по-високи качествени показатели при маслодайните култури, както и отговаря за редица процеси в растителния организъм. В съчетание с комплекс от хранителни микроелементи, приложени по време на вегетация преди цъфтеж на растенията, продуктът повишава оптималното протичане на всички функции в растенията. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

  • Увеличава плодовитостта на цветния прашец
  • Подобрява състоянието на растенията и намалява окапването на плодовете
  • Подобрява фотосинтезата
  •  Увеличава образуването на семена и плодове и подобрява качеството им
  •  По-голямо натрупване на мазнини и захари в семената и плодовете
  • Повишава устойчивостта на растенията на стрес и болести
  •  Компенсира недостига на макро и микро хранителни елементи във важни моменти от вегетацията на културите
  •  Лесна за ползване течна формула, не създава проблем при приложението

Характеристики

Хранително вещество 10.0% общ бор (B)
4.0% общ азот (N)
0.01% общ манган (Mn)
0.01% общ молибден (Mo)
0.01% общ мед (Cu)
0.01% общ цинк (Zn)
Плътност 1.35
рН стойност 7–8
Цвят Прозрачен, със зеленикав
оттенък

 

Препоръки за употреба

 

Култура Препоръки Момент на приложение
Рапица 200–250 мл/дка Едно приложение есента и едно напролет
Слънчоглед 200–250 мл/дка От фаза 4–6 лист до фаза бутонизация

 

Опаковка

  • Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
  •  Пластмасови IBC контейнери — 1000 л