Aгрополихим АД инвестира в модернизиране и подобряване на технологиите, като създава условия за производство на продукти с високо качество

Инвестиционната програма на Агрополихим АД покрива всички аспекти от дейността на дружеството, а именно:

Екология

Въвеждане в експлоатация на високоефективни инсталации за очистка на отпадни води, емисии във въздуха и отпадъци и системи за мониторинг с цел пълно съответствие на екологичните изисквания на ЕС и Република България. Реализирани са проекти на обща стойност 36,000,000 евро.

Енергийна ефективност

Инсталиране на високоефективни съоръжения с ниска консумания на енергийни продукти. Реализирани са проекти на обща стойност 32,800,000 евро.

Условия на труд

Подобряване на условията на труд на работещите в дружеството. Реализирани са проекти на обща стойност 5,400,000 евро.

Производство

Инвестиции в нови съоръжения и модернизиране на производствените технологии в съответствие на най-добрите налични технологии. Реализирани са проекти на обща стойност 82,000,000 евро.

Автоматизация

Внедряване на последно поколение системи за управление и контрол на производствения процес. Реализирани са проекти на обща стойност 7,500,000 евро.

Логистика

Изграждане на модерна складова и логистична мрежа за обработка, складиране, опаковка и транспортиране на суровини, междинни и крайни продукти. Реализирани са проекти на обща стойност 41,500,000 евро.

Индустриална безопасност

Системи за контрол на индустриалния риск, ранно оповестяване и предотвратяване на аварии с потенциална опасност за работещиите в компанията и населението от близките населени места. Реализирани са проекти на обща стойност 1,800,000 евро.

Администриране на дейността

Внедряване на системи с високотехнологичен хардуер и софтуер за ефективно корпоративно управление. Реализирани са проекти на обща стойност 1,500,000 евро.

Резултатите от реализираните инвестиции са показателни за тяхната ефективност:

  • Увеличено производство с над 40%
  • Намаляване на технологичните и непредвидените престои на инсталациите с над 300%
  • Намаляване на технологичните загуби
  • Увеличаване на възможностите за обработка и експедиция на продукция с над 60%
  • Намаляване общата консумация на енергия
  • Недопускане на замърсяване на околната среда
  • Недопускане на тежки инциденти и трудови злополуки

Понастоящем работим по новата ни 5-годишна инвестиционна програма на стойност над 50,000,000 евро.