Общи условия за продажба

Общите условия за продажба представляват стандартни договорни условия, които се прилагат при всички сделки сключени между Агрополихим АД, Афер България ЕООД и клиентите. Можете да се запознаете с общите условия, като ги изтеглите от тук:

Уведомление за поверително третиране на лични данни
на служители на контрагенти