Liquid product

Общи сведения

Продукт, създаден за приложение при всички видове култури във всяка фаза от тяхното развитие (МТН-31052010). Подходящ е за третиране на маслодайни култури в началните фази на развитие, като спомага за преодоляване на стреса от атмосферните условия и третирането на посевите с препарати за растителна защита. Може да се прилага, както листно, така и почвено. Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

  •  Подобрява физиологията на растенията
  • По-добро развитие на растенията, по-висок качествен и количествен добив
  •  Подобрява качеството на продукцията
  • Предотвратява стрес при растенията независимо от тяхната фаза на развитие
  •  Стимулира развитието на кореновата система в началните етапи от развитие на растенията, при липса на условия за усвояване на гранулирани торове от почвата
  • Лесна за ползване течна формула, не създава проблем при приложението
  • Дава възможност за различни варианти на приложение – листно, чрез капково напояване или дъждуване

Характеристики

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Oбщ азот (N), % 6,0 ± 1.9 БДС EN 15750
Амиден Азот (N), % 5.4 ± 1.9 БДС EN 15604
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 12,0 ± 1.9 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 12,0 ± 1.9 БДС EN 15958;  БДС EN 15959
Kалий (като К2О), разтворим във вода, % 12,0 ± 1,9 БДС EN 15477

Опаковка

  • Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
  • Пластмасови IBC контейнери — 1000 л

Митнически тарифен номер

3105201090

Препоръки за употреба

Култура Култура Момент на приложение
Пшеница, ечемик 200–300 мл/дка От фаза братене до фаза изкласяване
Царевица 200–300 мл/дка От фаза 6 лист до фаза изметляване
Слънчоглед 200–300 мл/дка От фаза 4–6 лист до фаза бутонизация
Рапица 200–300 мл/дка От фаза 3 лист до фаза бутонизация
Лозя 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Овощни култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Зеленчукови култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация