Отговорност и грижа за хората и околната среда

Правила за здравословни и безопасни условия на труд

Ангажираме се с прилагането на най-високите стандарти за безопасност във всеки аспект и на всеки етап от дейността си.

Стремим се непрекъснато да подобряваме условията на труд, като се съобразяваме с нормативните изисквания, нуждите на нашите служители, партньори и клиенти, характера и големината на рисковете, произтичащи от естеството на дейността ни.

Нашата основна цел е да постигнем работа без инциденти, трудови злополуки и професионални заболявания и непрестанно да подобряваме условията на труд.

За постигането на тази цел разчитаме на ангажираност и съпричастност, както от нашите служители, така и от всички наши партньори.

Успехът на нашата компания се определя от ангажимента ни постоянно да подобряваме качеството на продуктите и услугите, които предлагаме. Във всички аспекти на нашата дейност ние се ангажираме с отговорност и грижа за хората и околната среда.

Правила за здравословни и безопасни условия на труд