За Агрополихим добрите взаимоотношения с доставчиците водят до отлични бизнес резултати.

Агрополихим АД разглежда своите доставчици като ключов фактор за подобряване на конкурентноспособността си и удовлетворяване на потребностите на крайните си клиенти. Дружеството се стреми към дългосрочно партньорство с доставчиците, доказали устойчивото качество на своите продукти и услуги, конкурентни условия, иновативност и социална отговорност.

Ако желаете да бъдете наш доставчик, моля свържете се с нас на адрес: sourcing@agropolychim.bg

Общите условия за доставка можете да намерите тук:

  1. Общи условия за доставка на стоки
  2. Общи условия за строителни и ремонтни дейности
  3. Правила за безопасност
  4. Правила за сигурност