За Агрополихим ефективните взаимоотношения с доставчиците значат отлични бизнес резултати

Агрополихим АД разглежда своите доставчици като ключов фактор за подобряване на конкурентоспособността си и удовлетворяване потребностите на крайните клиенти. Дружеството се стреми към дългосрочно партньорство с доставчиците, доказали устойчивото качество на своите продукти и услуги, конкурентни условия, иновативност и социална отговорност.

Ако желаете да бъдете наш доставчик, можете да се свържете с нас на адрес: sourcing@agropolychim.bg

Общите условия за доставка можете да намерите тук:

  1. Общи условия за доставка на стоки
  2. Общи условия за строителни и ремонтни дейности
  3. Общи условия за възлагане на проектантски дейности, инженерингови услуги и авторски надзор
  4. Правила за безопасност
  5. Правила за вътрешен ред и сигурност в Агрополихим
  6. Искане за достъп до Агрополихим (бланка за електронно попълване)